• Meer informatie?
Verlof aanvragen

Verlofaanvraag Wilt u om welke reden dan ook, een vrije dag voor uw kind aanvragen op dagen dat er normale schooluren zijn en uw kind aanwezig moet zijn. Vul dan onderstaand formulier in en lever...
Meer lezen...

Nieuwe ouders

Kinderen die 4 worden Kinderen die 4 jaar worden in het schooljaar 2024-2025 (en dus geboren zijn tussen 1 augustus 2020 en 1 augustus 2021) kunnen aangemeld worden op school.  Wij vinden het heel fijn om ouders...
Meer lezen...

Verjaardagen kinderen

Vieren Verjaardagen van kinderen De verjaardagen van kinderen zijn natuurlijk erg speciaal. Deze laten wij dan ook niet voorbij gaan. Ouders van kinderen die 5 of 6 jaar worden, worden uitgenodigd om, als de verjaardag...
Meer lezen...

Medezeggenschapsraad

Onze Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad heeft zes leden. Het is een overlegorgaan, waarin drie ouders (gekozen door alle ouders) en drie personeelsleden (gekozen door het personeel) zitting hebben. Het doel van dit overlegorgaan is advies te...
Meer lezen...

Ouderraad

Onze Ouderraad De ouderraad is een orgaan waarin ouders zitting hebben, die meedenken over allerlei ondersteunende activiteiten die de school en het onderwijs aangaan. De OR neemt deel aan werkgroepen die binnen de school actief...
Meer lezen...

Schoolgids

Onze schoolgids In de schoolgids proberen wij een zo goed mogelijk beeld van de school te geven om op die manier bij te dragen aan een doordachte schoolkeuze voor je kind(eren). Het is bijna onmogelijk...
Meer lezen...

School- en gymtijden

Schooltijden De schooltijden zijn voor alle leerjaren als volgt voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.45 uur. Op de woensdagochtend hebben de midden- en bovenbouw (leerjaren 3 t/m 8) les tot 12.15...
Meer lezen...

Kijkochtend

Kijkochtend In alle groepen kunnen ouders gebruik maken van de mogelijkheid om eens een ochtenddeel in de stamgroep mee te draaien. Hierdoor kan men een nog beter beeld krijgen van het onderwijs bij ons op...
Meer lezen...