• Meer informatie?
Invulling pauzetijden

Invulling pauzetijden   Kleine pauze De kinderen van de onderbouw hebben dagelijks een fruitkring (graag 1 stuks fruit/groente meenemen) en spelen gedurende de dag buiten of in de speelzaal.  De kinderen van de middenbouw hebben...
Meer lezen...

Verlof aanvragen

Verlofaanvraag Wilt u om welke reden dan ook, een vrije dag voor uw kind aanvragen op dagen dat er normale schooluren zijn en uw kind aanwezig moet zijn. Vul dan onderstaand formulier in en lever...
Meer lezen...

Nieuwe ouders

Kinderen die 4 worden Voor ouders van peuters die komend schooljaar 4 jaar worden hebben we een aantal activiteiten om kennis te maken met onze school. Zo is er een informatieavond en een inloopochtend (afhankelijk...
Meer lezen...

Gesprekken

Oudergesprekken Met de ouders van kinderen die starten in onze ouderbouw houden we een intakegesprek, zodat we je kind goed leren kennen voor dat hij of zij start op onze school. De kinderen krijgen tweemaal...
Meer lezen...

Verjaardagen kinderen

Vieren Verjaardagen van kinderen De verjaardagen van kinderen zijn natuurlijk erg speciaal. Deze laten wij dan ook niet voorbij gaan. Ouders van kinderen die 5 of 6 jaar worden, worden uitgenodigd om, als de verjaardag...
Meer lezen...

MR

Onze Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad heeft zes leden. Het is een overlegorgaan, waarin drie ouders (gekozen door alle ouders) en drie personeelsleden (gekozen door het personeel) zitting hebben. Het doel van dit overlegorgaan is advies te...
Meer lezen...

OR

Onze Ouderraad De ouderraad is een orgaan waarin ouders zitting hebben, die meedenken over allerlei ondersteunende activiteiten die de school en het onderwijs aangaan. De OR neemt deel aan werkgroepen die binnen de school actief...
Meer lezen...

Schoolgids

Onze schoolgids In de schoolgids proberen wij een zo goed mogelijk beeld van de school te geven om op die manier bij te dragen aan een doordachte schoolkeuze voor je kind(eren). Het is bijna onmogelijk...
Meer lezen...

School- en gymtijden

Schooltijden De schooltijden zijn voor alle leerjaren als volgt voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.45 uur. Op de woensdagochtend hebben de midden- en bovenbouw (leerjaren 3 t/m 8) les tot 12.15...
Meer lezen...

Inloopmoment

Inloopmoment Het contact over je kind is uiteraard erg belangrijk, want op de hoogte blijven van de vorderingen is van groot belang. Vragen als: ”Waar is mijn kind mee bezig op school?”, mogen geen vragen...
Meer lezen...

Kijkochtend

Kijkochtend In alle groepen kunnen ouders gebruik maken van de mogelijkheid om eens een ochtenddeel in de stamgroep mee te draaien. Hierdoor kan men een nog beter beeld krijgen van het onderwijs bij ons op...
Meer lezen...

Huisbezoek

Huisbezoek Alle nieuwe gezinnen op onze school worden door de stamgroepleider, waarbij het kind in de groep zit, bezocht. Het wordt zeer op prijs gesteld, wanneer het kind daarbij zelf enige tijd aanwezig is. Behalve...
Meer lezen...