• Meer informatie?

Verjaardagen kinderen

Vieren

Verjaardagen van kinderen
De verjaardagen van kinderen zijn natuurlijk erg speciaal. Deze laten wij dan ook niet voorbij gaan. Ouders van kinderen die 5 of 6 jaar worden, worden uitgenodigd om, als de verjaardag op school gevierd wordt, aan het begin van de ochtend even gezellig op school te blijven om het feestgedeelte mee te vieren.

Bij verjaardagen van kinderen vindt een beperkte manier van trakteren plaats om het tegen elkaar opbieden te voorkomen. De organisatie hiervan is in handen van ons team. Je hoeft er dus niet zelf voor te zorgen.

Verjaardagen van stamgroepleiders
Bij verjaardagen van stamgroepleiders is het de bedoeling dat er geen cadeautjes worden gekocht. Veel leuker vinden wij zelfgemaakte werkstukjes, tekeningen, gedichten, dansjes, e.d. De stamgroepleider zal in de stamgroepen een activiteit organiseren, om zo de verjaardag met alle kinderen te vieren.