• Meer informatie?

School- en gymtijden

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle leerjaren als volgt voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 – 14.45 uur.

Op de woensdagochtend hebben de midden- en bovenbouw (leerjaren 3 t/m 8) les tot 12.15 uur. De onderbouw ( leerjaren 1-2) hebben elke woensdag vrij. Op woensdagmiddag hebben alle groepen vrij.

Les: 08:30 uur – 12:00 uur.
Pauze: 12:00 uur – 12:45 uur

Les: 12:45 uur – 14:45 uur

3,5 lesuren
45 minuten (iedereen blijft op school)
buitenspelen en eten 
2 lesuren
Totaal onderbouw: 22 lesuren per week 
Totaal midden- en bovenbouw: 25,75 lesuren per week

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag blijven alle kinderen op school tijdens de lunch. We hanteren een zogenaamd continurooster. Kinderen eten in de eigen stamgroep met de eigen stamgroepleider. Eten is een bewust proces waar we de rust voor nemen. We hebben afspraken opgesteld en vastgelegd. Deze zijn te vinden onder het kopje ouders – invulling pauzetijden. 
 

Gymdagen

Onderbouw:
De ondebouw heeft dagelijks een beweegmoment. Dit kan buiten of in de gymzaal zijn.

Middenbouw:
Op maandag, dinsdag enn/of donderdag gymmen de vier middenbouwgroepen in de gymzaal. 

Bovenbouw: 
Op maandag en donderdag gymmen de drie bovenbouwgroepen in de Kazing.