• Meer informatie?

Kijkochtend

Kijkochtend

In alle groepen kunnen ouders gebruik maken van de mogelijkheid om eens een ochtenddeel in de stamgroep mee te draaien. Hierdoor kan men een nog beter beeld krijgen van het onderwijs bij ons op school. Als hiervoor belangstelling bestaat, neem dan contact op met de betreffende stamgroepleider. Deze kijkochtenden kunnen plaatsvinden vanaf de herfstvakantie tot de carnavalsvakantie. Om goed in te kunnen gaan op vragen en achtergronden kan slechts één ouder per middagdeel een groep bezoeken. Uiteraard gaan we ervan uit dat iedereen discreet omgaat met wat hij hoort of ziet tijdens dat bezoek.