• Meer informatie?
Onze werkwijze

De Omnibus is een openbare Jenaplanschool. Op een openbare school is iedereen welkom, hoogachtend zijn achtergrond. De kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoetingen staan centraal. De openbare school: waar verhalen samenkomen! De naam van onze school...
Meer lezen...

Onze stichting

Stichting Akkkoord! PO De Omnibus maakt samen met 9 andere openbare scholen deel uit van stichting Akkoord! Primair openbaar. Dit zijn: de Harkelijn in Blerick, de Koperwiek in Venlo, de Triolier in Reuver, de Samensprong...
Meer lezen...

Het Omnibusteam

Ons Omnibusteam Ons team bestaat uit een directeur, een kwaliteitscoordinator passend onderwijs, drie kwaliteitscoordinatoren onderwijsontwikkelingen, 17 stamgroepleiders, twee conciërges, een administratief medewerker en een onderwijsassistente.   Elke stamgroep heeft een zelfgekozen naam. Het kiezen van...
Meer lezen...

Het jenaplanconcept

Jenaplan De jenaplanschool in deze tijd De grondlegger van het jenaplanonderwijs is Peter Petersen. Samen met bekende pedagogen als Freinet en Maria Montessori werkte hij in de twintiger jaren aan nieuwe ideeën over onderwijs. Petersen...
Meer lezen...

Openbaar Onderwijs

Samen leven, samen leren Je ontmoet dagelijks verschillende mensen. Mensen met soms dezelfde en soms met andere gewoonten of met een andere culturele achtergrond. Met eigen waarden en normen. Mensen die een (ander) geloof hebben....
Meer lezen...