• Meer informatie?

Invulling pauzetijden

Invulling pauzetijden

 

Kleine pauze
De kinderen van de onderbouw hebben dagelijks een fruitkring (graag 1 stuks fruit/groente meenemen) en spelen gedurende de dag buiten of in de speelzaal. 

De kinderen van de middenbouw hebben van 10.00 – 10.15 uur een korte pauze en kinderen van de bovenbouw van 10.15 tot 10.30 uur. Kinderen eten dan fruit/groente (zelf meenemen, geen drinken). 

Lunch en buitenspelen 
We verdelen alle stamgroepen in twee groepen, A en B. De samenstelling van A en B zal wisselen na een bepaalde periode, zodat andere kinderen elkaar kunnen ontmoeten tijdens het buitenspelen.

Groep A speelt van 12.00 tot 12.30 uur buiten en eet van 12.30 tot 12.50 uur

Groep B eet van 12.10 tot 12.30 uur en speelt buiten van 12.30 – 13.00 uur

Afspraken eten

 • Kinderen eten (zo veel mogelijk) in de eigen stamgroep onder begeleiding van de eigen stamgroepleider.
 • Eten is een bewust proces. Wij zorgen dat er niet te veel prikkels zijn. In de stamgroep is er rust (hoeft geen stilte te zijn) en iedereen blijft op zijn plek zitten. 
 • Schoolspullen zijn van tafel en de tassen staan op de grond. 
 • Inhoud lunchtrommel en beker: “een gezonde lunchtrommel”. Zie advies dat hieronder is opgenomen van het Voedingscentrum. 
 • Wanneer wij enkele keren hebben geconstateerd dat een kind eten of drinken bij zich heeft dat te ongezond is, dan gaat de stamgroepleider in gesprek met de ouders. Het belangrijkste vinden wij echter om het positieve te benadrukken. Daarom zullen wij goede voorbeelden extra aandacht geven.
 • Wij verzoeken jullie om het eten en drinken in een goed afsluitbare trommel/beker te doen voorzien van de naam. Door geen verpakkingen te gebruiken, beperken we de hoeveelheid afval en dragen we een steentje bij aan een beter milieu. De lunch wordt in een tas (desgewenst in een koeltasje, ontvangen kinderen van ons al verrassing) aan de kapstok gehangen.
 • Fruit/groente voor de kleine pauze kan in de fruitbak in de stamgroep. 
 • We beginnen samen met eten en gaan samen naar buiten (als je klaar bent, dan wachten we op elkaar, geen gehaast). 
 • We ruilen geen eten.
 • Producten die niet op zijn gaan mee naar huis en worden niet weggegooid (doel: ouders zien wat op is gegaan en we beperken de hoeveelheid afval).
 • Kinderen die het echt niet halen om in 20 minuten te eten, mogen even in de stamgroep blijven zitten om rustig te eten. De stamgroepleider kan inschatten of dit nodig is en wat de reden is van het niet tijdig klaar zijn.
 • Kinderen kijken ook naar wat hun stamgroepleiders eten. Het zou gek zijn als zij een snoepreep nemen als pauzehap, terwijl de kinderen een stuk fruit eten. Bij ons op school geeft het onderwijsteam dan ook het goede voorbeeld. 

Afspraken buiten
Tijdens het buitenspelen zijn er 2 vrijwilligers die toezicht houden en 1 medewerker van school.

Op de Omnibus willen wij een positieve leeromgeving onderhouden en waarborgen. Dit houdt in dat iedereen (kinderen, stamgroepleiders, ouders en vrijwilligers) zich veilig kunnen voelen. Respect voor jezelf, de ander en de omgeving zijn hierbij van wezenlijk belang. Om dit te kunnen garanderen en waarborgen hanteren wij, ook in de pauze, een gedragsprotocol. 

Indien kinderen de afspraken niet nakomen dan wordt dit met de stamgroepleider besproken. Bij een herhaling worden Joyce of Yvonne erbij betrokken. Indien er dan nogmaals een afspraak niet wordt nagekomen worden ouders ingelicht en volgen er aanvullende afspraken.

Advies “De gezonde lunchtrommel”
Wij willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken. Samen met ouders zorgen wij voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en lunch. Wij geven de volgende richtlijnen als advies mee, die gebaseerd zijn op de richtlijnen van het Voedingscentrum. 

Pauzehap
De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap. We stimuleren leerlingen om groente of fruit te eten.

Lunch
De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch. In het kader staat wat het Voedingscentrum onder een gezonde lunch verstaat. We vragen ouders om geen koek, snoep of chips in de broodtrommel te doen of producten die warm gemaakt moeten worden. 

Geschikt voor de lunch (voorbeeld): 

 • Volkorenbrood of bruinbrood, eventueel besmeerd met boter en (liefst gezond) beleg. 
 • Eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol. 
 • Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker als beleg en voor erbij. 

Drinken
Kinderen kunnen altijd water drinken op school, dus ook in de ochtendpauze. Voor de lunch mogen kinderen een beker (karne)melk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers meenemen.

Trakteren
Tijdens festiviteiten (denk aan Sinterklaas, Carnaval) krijgen de kinderen een traktatie. Dat mag ook, want dan is het feest en mag er een uitzondering worden gemaakt.

Tijdens verjaardagen trakteren de kinderen op een koekje. Deze koekjes zijn op school aanwezig en hoeven dus niet meegebracht te worden.

Bron: