• Meer informatie?

Huisbezoek

Huisbezoek

Alle nieuwe gezinnen op onze school worden door de stamgroepleider, waarbij het kind in de groep zit, bezocht. Het wordt zeer op prijs gesteld, wanneer het kind daarbij zelf enige tijd aanwezig is. Behalve om het contact met de ouders te bevorderen, zijn deze huisbezoeken ook bestemd om de motivatie van de kinderen te bevorderen en natuurlijk om de thuissituatie van het kind beter te leren kennen.

Het kan ook voorkomen, dat in de loop van de jaren door bepaalde omstandigheden nog eens een extra huisbezoek plaatsvindt, maar standaard is dat dus niet.