• Meer informatie?

Gesprekken

Oudergesprekken

Met de ouders van kinderen die starten in onze ouderbouw houden we een intakegesprek, zodat we je kind goed leren kennen voor dat hij of zij start op onze school.

De kinderen krijgen tweemaal per jaar een rapport (m.u.v. leerjaar 1). Het rapport wordt samen met de ouders besproken in zogenaamde 10-minuten gesprekken.

Daarnaast zijn er startgesprekken met de ouders van alle nieuwe kinderen in een stamgroep. Deze zijn bij de start van een schooljaar.

Uiteraard is het mogelijk tussendoor met de stamgroepleider een afspraak te maken over je kind. Wij zijn van mening dat je niet met vragen rond moet blijven lopen, maar dat we samen moeten zoeken naar de antwoorden.

Alle contactmomenten tussen ouders en school zijn beschreven en staan voor onze ouders in ons interne systeem, ISY.